Info

Kvalitetssikring og klagemuligheder

Hos Kiropraktorerne Horsens Sundhedshus er vi autoriserede behandlere i det danske sundhedsvæsen. Dette ansvar er vi bevidst om, og behandlingskvalitet og patientsikkerhed er vigtig for os.

Hvis du mener, at du er blevet forkert eller dårligt behandlet, vil vi gerne høre fra dig. Kontakt os gerne via e-mail eller mundtligt via vores sekretærer eller behandlere. Ris og ros kan desuden gives på vores Facebook side.

Vi tager alle henvendelser seriøst, og behandler dem efter bedste evne.

Vi afholder løbende patient tilfredshedsundersøgelser, som vore patienter inviteres til at deltage i via et link på vores facebookside og via opslag på klinikken.

I det danske sundhedsvæsen har man som patient klagerettigheder og mulighed for at søge erstatning.

Du kan blandt andet klage over:

  • den sundhedsfaglige behandling
  • brud på rettigheder som patient

Læs mere om dette: https://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet/

 

Du kan søge om erstatning ved Patienterstatningen:

Her har man som patient mulighed for at søge erstatning hvis man er kommet til skade i forbindelse med behandling og undersøgelse i sundhedsvæsenet.

Læs mere om dette: http://pebl.dk/

 

Utilsigtede hændelser:

Begivenheder  som medfører skade eller risiko for skade kan indberettes som en utilsigtet hændelse. Der kan være tale om problemer med teknisk udstyr, fejl i arbejdsrutiner eller kommunikation. Dette er et landsdækkende rapporteringssystem for at øge læring på det pågældende behandlingssted og i sundhedsvæsenet generelt.

Du har som patient eller pårørende mulighed for at indrapportere utilsigtede hændelser, hvis du tænker at fagfolk skal lære af denne fejl så det ikke sker for andre.

Læs mere om dette: https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/

Vi på klinikken vil gerne hjælpe, hvis du har brug for dette i forbindelse med erstatnings- eller klagesager.

 

Aktindsigt:

Som patient i det danske sundhedsvæsen har du ret til at læse og få kopi af din egen journal.

 


Birgitte Bonnerup

Lasse Nørtoft

Bjarne J. Keseler

Marie Axø

Søren Amstrup Nielsen

Emilie Meldgaard

Hannah Jensen