Kiropraktisk behandling

De fleste forbinder kiropraktisk behandling med manipulation af led. Dette frembringer den karakteristiske knæklyd som forbindes med et besøg hos kiropraktoren. Denne manuelle ledfrigørende behandling er da også oftest en del af behandlingen, men kan på ingen måde stå alene.

Der suppleres med bløddelsteknikker som massage, muskelenergiteknikker, udstrækning og triggerpunktsterapi. Instruktion i styrkeøvelser, bevægeøvelser/McKenzieøvelser og strækøvelser er også en del af den kiropraktiske behandling.

Kiropraktisk behandling er ikke begrænset til ryggen og nakken, men omfatter hele bevægeapparatet.

Manuel behandling er modsat hvad mange tror ikke forbundet med smerte, men som ved alle effektive behandlingstilbud kan der forekomme bivirkning i form af ømhed i det pågældende område.

Børn og kiropraktik

Børn kan såvel som voksne have behov for kiropraktisk behandling.

Hyppigste problemstillinger vi ser på klinikken er koliksymptomer, dårlige sovevaner, afføringsproblemer, generelt urolige/utilfredse børn, dårlig motorik og koordination samt almindelige rygsymptomer og smerter ved de lidt ældre børn.

Behandlingen er naturligvis tilpasset patientens størrelse, og består af nænsomme, præcise tryk og let muskelarbejde. Forældrene bliver aktivt inddraget i behandlingen ved instruktion i hvad de kan gøre for at afhjælpe problemet. Dette omfatter udstrækning af muskler, information om ligge-/ ammestillinger og lignende.

K-laser

Klinikken kan tilbyde behandling med den mest effektive og kraftfulde terapeutiske laser på markedet, nemlig en K-laser. Laserbehandling med K-laser er en kort og smertefri behandlingsform, som hurtigt og effektivt smertelindrer og accelererer helingen af skadet væv. Laserbehandling reducerer desuden hævelse, inflammation, muskelkramper og stivhed og kan bruges både på akutte og kroniske skader.

Laserbehandling er oplagt at bruge på muskler, slimsække, sener og ledbånd i arme og ben, f.eks. tennis- og golfalbuer, hælsporer, forstuvninger, forstrækninger, fibersprængninger m.m.

Behandling med K-laser er smertefri, og du mærker blot en let varme fra laseren, mens behandling står på. En behandling vil typisk vare mellem 3 og 8 minutter per område, der skal behandles.

Dry needeling / akupunktur

Dry needling er en effektiv måde at behandle muskelspændinger og smerter udløst fra muskler. Ved at sætte en akupunkturnål direkte i et triggerpunkt (myose) i muskelen, opløses triggerpunktet og muskelen afslappes efter kort tid.

Ultralydsscanning

En røntgenundersøgelse er god til at vise knogler, mens en ultralysundersøgelse er god til at vise de bløde væv i kroppen som sener, ledbånd, slimsække og muskler mm. Ultralyd kan bruges alene eller som supplement til røntgen, så der kan stilles en præcis diagnose, så en optimal behandling hurtigt kan opstartes. Der er ingen ventetid på undersøgelsen.

Massage

Klinikken har fastansat massør, og tilbyder i forbindelse med kiropraktisk behandling at supplere med massage. Hvis kiropraktoren vurderer at det vil være gavnligt og fremskynde helingen henviser vi til vores massør. Massagen er skadesspecifik og har ikke karakter af helkrops/helsemassage.

Røntgen

Vi råder over nyt digitalt røntgenudstyr, og det er muligt at foretage en røntgenundersøgelse på klinikken med det samme uden ventetid.

Røntgenundersøgelse foretages, hvis sygehistorie og undersøgelse peger på, at røntgen vil kunne give yderligere klarhed over problemet, prognosen og/eller valg af behandling.

Hvis andre dele af sundhedssystemet eller din egen læge ønsker en beskrivelse eller billederne på en CD, sørger vi for dette.

Det er muligt for privat praktiserende læger eller privathospitaler at henvise til røntgenundersøgelse hos Kiropraktorerne Horsens Sundhedshus.

Læs mere om billeddiagnostik

Viderehenvisning

I visse tilfælde vil kiropraktisk behandling ikke være det primære valg. I disse situationer vil patienten enten blive henvist til egen læge for yderligere udredning, eller blive rådet til at opsøge anden behandling.

Ved behov for mere intensive genoptræningsforløb henviser vi til de lokale fysioterapeuter, og sørger for at opretholde kommunikationen mellem os som behandlere.

Øvelser

Et vigtigt supplement til den manuelle behandling er instruktion i øvelser. Dette kan være for at genoptræne et svagt område og på den måde forebygge at problemet vender tilbage.

Klinikken rådgiver og instruerer i:
Styrkeøvelser
Stabilitetstræning
Smidighedsøvelser
Koordinationsøvelser
McKenzieøvelser

Patienten får et personspecifikt træningsprogram udleveret.


Birgitte Bonnerup

Lasse Nørtoft

Bjarne J. Keseler

Marie Axø

Søren Amstrup Nielsen

Emilie Meldgaard

Hannah Jensen