Viderehenvisning

I visse tilfælde vil kiropraktisk behandling ikke være det primære valg. I disse situationer vil patienten enten blive henvist til egen læge for yderligere udredning, eller blive rådet til at opsøge anden behandling.

Ved behov for mere intensive genoptræningsforløb henviser vi til de lokale fysioterapeuter, og sørger for at opretholde kommunikationen mellem os som behandlere.


Birgitte Bonnerup

Lasse Nørtoft

Bjarne J. Keseler

Marie Axø

Søren Amstrup Nielsen

Emilie Meldgaard

Hannah Jensen