Tendinopathi / partiel og komplet ruptur

Senerne i skulderen skaber både stabilitet og bevægelse i skulderleddet. Overbelasning, fejlbelastning eller fald ned på armen kan medføre irritation i senerne og rive senerne delvist eller helt over. 


Birgitte Bonnerup

Lasse Nørtoft

Bjarne J. Keseler

Marie Axø

Søren Amstrup Nielsen

Emilie Meldgaard

Hannah Jensen