Større børn

Større børn ses ofte på klinikken med smerter fra bevægeapparatet – smerter i ryggen, arme eller ben - som nakkehold, hovedpine eller generelle muskelspændinger. I mange tilfælde kan børn som er motorisk urolige – måske med tendens til lidt klodsethed/dårlig motorik - have gavn af kiropraktisk behandling. Det kan skyldes ledstivhed i ryggen, som kan have en negativ påvirkning på den motoriske udvikling. Her kan den kiropraktiske behandling samt hjemmeøvelser for barnet være et godt supplement til den eventuelle videre udredning af barnet; ofte i samarbejde med en fysioterapeut.
Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med sundhedsplejersker og børnefysioterapeuter i området, så vi kan give barnet den bedste hjælp og forældrene den bedste rådgivning.


Birgitte Bonnerup

Lasse Nørtoft

Bjarne J. Keseler

Marie Axø

Søren Amstrup Nielsen

Emilie Meldgaard

Hannah Jensen