Kolik/uro

Kolik er en tilstand hvor et ellers rask spædbarn græder utrøsteligt og uden umiddelbart forklaring i mange af døgnets timer. Typisk sidst på dagen og om aftenen men kan være alle døgnets timer. Definitionen er uforklarlig gråd i mere end tre timer om dagen i mindst 3 dage om ugen med en varighed på mindst tre uger

Barnet trækker oftest benene op under sig og knytter hænderne, men kan også vælge at gå nærmest i flitsbue bagover.

Årsagen til kolik kendes ikke med sikkerhed – men er højst sandsynlig multifaktoriel.

Af årsager er bl.a. umodent tarmsystem, familiemæssige forhold/dysfunktionelt eller problemer med bevægeapparatet (stivheder i leddene ellers stramme muskler).

Det urolige spædbarn kan lige som kolikbarnet have dårlig søvn- og spisevaner. Vågner ofte med et skrig og virker i det hele taget ikke tilfreds og glad. 


Birgitte Bonnerup

Lasse Nørtoft

Bjarne J. Keseler

Marie Axø

Søren Amstrup Nielsen

Emilie Meldgaard

Hannah Jensen