Viderehenvisning

I visse tilfælde vil kiropraktisk behandling ikke være det primære valg. I disse situationer vil patienten enten blive henvist til egen læge for yderligere udredning, eller blive rådet til at opsøge anden behandling.

Ved behov for mere intensive genoptræningsforløb henviser vi til de lokale fysioterapeuter, og sørger for at opretholde kommunikationen mellem os som behandlere.


Birgitte Bonnerup

birgitte@kiroklik.dk

Lasse Nørtoft

lasse@kiroklik.dk

Bjarne J. Keseler

bjarne@kiroklik.dk

Søren Mikkelsen

soren@kiroklik.dk

Marie Axø

marie@kiroklik.dk