Tendinopathi / partiel og komplet ruptur

Senerne i skulderen skaber både stabilitet og bevægelse i skulderleddet. Overbelasning, fejlbelastning eller fald ned på armen kan medføre irritation i senerne og rive senerne delvist eller helt over. 


Birgitte Bonnerup

birgitte@kiroklik.dk

Lasse Nørtoft

lasse@kiroklik.dk

Bjarne J. Keseler

bjarne@kiroklik.dk

Søren Mikkelsen

soren@kiroklik.dk

Marie Axø

marie@kiroklik.dk