Piriformis syndrom

Smerterne ved piriformissyndrom opstår fordi iskiasnerven i sit forløb enten gennem eller i nær relation til musklen m. piriformis bliver afklemt. Symptombilledet er derfor det samme som beskrevet under iskiassmerter. Diagnosen stillles ved at kiropraktoren tester om musklen er for stram.


Birgitte Bonnerup

birgitte@kiroklik.dk

Lasse Nørtoft

lasse@kiroklik.dk

Bjarne J. Keseler

bjarne@kiroklik.dk

Søren Mikkelsen

soren@kiroklik.dk

Marie Axø

marie@kiroklik.dk