Info

Vigtig information vedrørende Coronavirus

I perioden fra 13. marts og indtil situationen er markant bedret i samfundet, er vi pålagt at lukke klinikken for ikke kritiske behandlinger. Det vil sige stort set alle planlagte konsultationer.
 
Vi vil i perioden være til stede telefonisk, således at en kiropraktor kan fanges på telefonen 7562 0000 i tidsrummet 08:00 – 09:00 dagligt. Her vil der være mulighed for rådgivning, og vi vil kunne aftale en tid til dig hvis din tilstand tillader det indenfor de rammer vi har fået stukket ud af sundhedsmyndighederne. Sekretærerne er ligeledes til stede fra kl 09:00 og frem, hvor der kan bestilles tid.
 
I tilfælde af at din problemstilling er kritisk, vil der være mulighed for at booke en konsultation til behandling. Det vil være en individuel vurdering, hvad der er kritisk, så der bliver tale om en vurdering fra sag til sag. Vi opfordrer til, at I respekterer vores faglige vurdering, og ring endelig hvis I er i tvivl.
 
Der er ikke noget vi hellere ville, end at holde åbent for jer alle, men vi er nødt til at løfte i flok i forbindelse med denne samfundsmæssige krise.
 
Tak for jeres forståelse
 

 

Kvalitetssikring og klagemuligheder

Hos Kiropraktorerne Horsens Sundhedshus er vi autoriserede behandlere i det danske sundhedsvæsen. Dette ansvar er vi bevidst om, og behandlingskvalitet og patientsikkerhed er vigtig for os.

Hvis du mener, at du er blevet forkert eller dårligt behandlet, vil vi gerne høre fra dig. Kontakt os gerne via e-mail eller mundtligt via vores sekretærer eller behandlere. Ris og ros kan desuden gives på vores Facebook side.

Vi tager alle henvendelser seriøst, og behandler dem efter bedste evne.

Vi afholder løbende patient tilfredshedsundersøgelser, som vore patienter inviteres til at deltage i via et link på vores facebookside og via opslag på klinikken.

I det danske sundhedsvæsen har man som patient klagerettigheder og mulighed for at søge erstatning.

Du kan blandt andet klage over:

  • den sundhedsfaglige behandling
  • brud på rettigheder som patient

Læs mere om dette: https://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet/

 

Du kan søge om erstatning ved Patienterstatningen:

Her har man som patient mulighed for at søge erstatning hvis man er kommet til skade i forbindelse med behandling og undersøgelse i sundhedsvæsenet.

Læs mere om dette: http://pebl.dk/

 

Utilsigtede hændelser:

Begivenheder  som medfører skade eller risiko for skade kan indberettes som en utilsigtet hændelse. Der kan være tale om problemer med teknisk udstyr, fejl i arbejdsrutiner eller kommunikation. Dette er et landsdækkende rapporteringssystem for at øge læring på det pågældende behandlingssted og i sundhedsvæsenet generelt.

Du har som patient eller pårørende mulighed for at indrapportere utilsigtede hændelser, hvis du tænker at fagfolk skal lære af denne fejl så det ikke sker for andre.

Læs mere om dette: https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/

Vi på klinikken vil gerne hjælpe, hvis du har brug for dette i forbindelse med erstatnings- eller klagesager.

 

Aktindsigt:

Som patient i det danske sundhedsvæsen har du ret til at læse og få kopi af din egen journal.

 


Birgitte Bonnerup

Lasse Nørtoft

Bjarne J. Keseler

Marie Axø

Søren Amstrup Nielsen